Inversa unei matrici

Inversa unei matrice este un concept fundamental in algebra liniara. In continuare, vom defini inversa unei matrice, proprietatile si metode de calculare ale inversei unei matrice.

Cuprins

Definitie - inversa unei matrice

Fie $$$A$$$ matricea patratica de ordinul $$$n$$$ si $$$I_n$$$ matricea identitate de ordinul $$$n$$$.

Inversa matricei $$$A$$$ se noteaza cu $$$A^{-1}$$$ si este matricea pentru care rezultatul inmultirii $$$A * A^{-1}$$$ este matricea identitate $$$I_n$$$:

$$$A * A^{-1} = A^{-1} * A = I_n$$$

Nu toate matricele sunt inversabile. O matrice este inversabila daca si numai daca determinatul matricei este diferit de 0.

Daca o matrice nu este inversabila, aceasta matrice se numeste matrice singulara.

Proprietati

Inversa unei matrice are urmatoarele proprietati importante:

1. Inversa lui $$$A^{-1}$$$ este $$$A$$$:

$$${(A^{-1})}^{-1} = A$$$

2. Inversa produsului a doua matrice este produsul inverselor in ordine inversa:

$$${(AB)}^{-1}=B^{-1}*A^{-1}$$$

3. Matricea transpusa a inversei unei matrice este inversa transpusei matricei:

$$${(A^T)}^{-1}={(A^{-1})}^T$$$

Metode de calcul

Exista multiple metoda pentru calcularea / determinarea inversei unei matrice. In continuare, vom parcurge urmatoarele metode:

Inversa unei matrice 2x2

Fie matricea patratica $$$A$$$:

$$$A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$$$

Calculam determinantul matricii $$$A$$$:

$$$det(A) = ad – bc$$$

Inversa matricii $$$A$$$ este:

$$$A^{-1} = \frac{1}{det(A)} * \begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}$$$

Metoda complementilor algebrici (cofactori)

Pasul 1: Se calculeaza determinatul matricei $$$A$$$ si se teremina daca matricea este inversabila sau nu.

Pasul 2: Se construieste transpusa matricii $$$A$$$, schimband liniile cu coloanele.

Pasul 3: Se construieste matricea adjuncta $$$A^*$$$ astfel – elementul $$$(i, j)$$$ din matricea $$$A^*$$$ este $$${{(-1)}^{(i+j)}}$$$ inmultit cu determinantul submatricei obtinute prin excluderea liniei $$$i$$$ si a coloanei $$$j$$$ din matricea $$$A$$$ transpusa.

Pasul 4: Se calculeaza transpusa matricei $$$C$$$.

Pasul 5: Se determina $$$A^{-1}$$$ astfel:

$$$A^{-1}=\frac{1}{det(A)}*A^*$$$